Картины и рисунки | Япония. Часть 2

Takani Yoshiyuki. В сопровождении мотопехоты.

Takani Yoshiyuki. В сопровождении мотопехоты.

Takani Yoshiyuki. Танк Centurion Mk.III.

Takani Yoshiyuki. Танк  Centurion Mk.III.

Takani Yoshiyuki. Оборона.

Takani Yoshiyuki. Оборона.

Takani Yoshiyuki. Танкетка Туре-92.

Takani Yoshiyuki. Танкетка  Туре-92.

Takani Yoshiyuki. Танкетка Te-Ke.

Takani Yoshiyuki. Танкетка Te-Ke.

Takani Yoshiyuki. Танк Type 89.

Takani Yoshiyuki. Танк Type 89.

Takani Yoshiyuki. Танк Ha-Go.

Takani Yoshiyuki. Танк Ha-Go.

Takani Yoshiyuki. Танк  Ha-Go.

Takani Yoshiyuki. Танк КВ-1.

Takani Yoshiyuki. Танк КВ-1.

Takani Yoshiyuki. Танк ИС-2.

Takani Yoshiyuki. Танк ИС-2.

Takani Yoshiyuki. САУ Jagdpanzer VI.

Takani Yoshiyuki. САУ Jagdpanzer VI.

Takani Yoshiyuki. САУ 12.8cm Selbstfahrlafette.

Takani Yoshiyuki. САУ 12.8cm Selbstfahrlafette.

Takani Yoshiyuki. САУ Jagdpanther.

Takani Yoshiyuki. САУ Jagdpanther.

Takani Yoshiyuki. САУ Jagdpanther.

Takani Yoshiyuki. САУ Nashorn.

Takani Yoshiyuki. САУ Nashorn.

Takani Yoshiyuki. Патрульный катер.

Takani Yoshiyuki. Патрульный катер.

Takani Yoshiyuki. Эсминец «Snow Wind».

Takani Yoshiyuki. Эсминец «Snow Wind».

Takani Yoshiyuki. Полугусеничный грузовик.

Takani Yoshiyuki. Полугусеничный грузовик.

Takani Yoshiyuki. Командирский автомобиль.

Takani Yoshiyuki. Командирский автомобиль.

Takani Yoshiyuki. На поле боя.

Takani Yoshiyuki. На поле боя.

Takazawa Cache. Орудие в джунглях.

Takazawa Cache. Орудие в джунглях.

Takazawa Cache. Атака.

Takazawa Cache. Атака.

Takeshi Yuki. Авианосец «Shokaku».

Takeshi Yuki. Авианосец «Shokaku».

Takeshi Yuki. Авианосец  «Shokaku».

Takeshi Yuki. Авианосец «Taiho».

Takeshi Yuki. Авианосец «Taiho».

Takeshi Yuki. Авианосец «Тaiyo».

Takeshi Yuki. Авианосец «Тaiyo».

Takeshi Yuki. Авианосец «Unru».

Takeshi Yuki. Авианосец «Unru».

Takeshi Yuki. Авианосец «Zuiho».

Takeshi Yuki. Авианосец «Zuiho».

Takeshi Yuki. Авианосец «Chitose».

Takeshi Yuki. Авианосец «Chitose».

Takeshi Yuki. Авианосец «Hiru».

Takeshi Yuki. Авианосец «Hiru».

Takeshi Yuki. Авианосец «Hiyo».

Takeshi Yuki. Авианосец «Hiyo».

Takeshi Yuki. Авианосец «Shinano».

Takeshi Yuki. Авианосец «Shinano».

Takeshi Yuki. Авианосец «Shinano».

Takeshi Yuki. Авианосец «Ryujo».

Takeshi Yuki. Авианосец «Ryujo».

Takeshi Yuki. Авианосец «Kaga».

Takeshi Yuki. Авианосец «Kaga».

Takeshi Yuki. Авианосец «Kaga».

Takeshi Yuki. Авианосцы «Akagi» и « Kaga».

Takeshi Yuki. Авианосцы «Akagi» и « Kaga».

Takeshi Yuki. Атака камикадзе на авианосец «St. Lo».

Takeshi Yuki. Атака камикадзе на авианосец «St. Lo».

Takeshi Yuki. Линкор «Bismarck».

Takeshi Yuki. Линкор «Bismarck».
Поделиться в: